דף הבית             ארגונים        מאמרים           שירים          סרטונים       תמונות            קישורים         צור קשר
DEJJ         EDF             EIF             הבונים      השומר הצייר      דרור         הנוער הציוני      בני עקיבא           ביתר           במחתרת

סקר בוגרים 2008*במסגרת ציון שישים שנה למדינת ישראל התקיים כנס עולמי של בוגרי תנועות הנוער היהודיות במרוקו, ב-6 בנובמבר 2008 בעיר אשדוד.
חשוב היה לבחון את הערכתם הסובייקטיווית של הבוגרים בפרספקטיווה של הזמן והמקום, על תקופת "חניכותם" בתנועת הנוער, על תחושתם, על מידת השפעתה של תקופה זו בחייהם, על אופיים ועל ערכיהם, על יכולתה של התנועה להשפיע, לדעתם, על הכרעותיהם הערכיות והאידאולוגיות.

מטרת הכנס הייתה להעלות על נס ולהוקיר את פועלן של תנועות הנוער היהודיות במרוקו על היקפן, פעולתן החינוכית והשפעתן על חיי הקהילה, העלייה וההגשמה.
לקראת הכנס הוכן שאלון בשלוש שפות – עברית, צרפתית ואנגלית. מטרת השאלון לבצע סקר לבדיקת השפעתן של תנועות הנוער על בוגריהן.

השאלון כלל שאלות רקע כלליות, פרטי עלייה והגירה, מקום הקליטה הראשון בארץ, חברות ותפקידים בתנועות, השתתפות במחנות קיץ וחורף, השתתפות בסמינר למדריכים ושאלות ערכיות.
שאלון מידע בסיסי על בוגרי תנועות הנוער ממרוקו הופץ תחילה באמצעות האינטרנט והדואר והיווה בסיס לחיבור השאלון הסופי ולהפצתו.
השאלון הופץ באמצעות אתר אינטרנט שהוקם למטרה זו וכן באמצעות הדואר. ביום הכנס הגיע השאלון לאלפי בוגרים בארץ ובחו"ל.
על שאלון הסקר ענו 399 בוגרים של 9 תנועות נוער שפעלו במרוקו.חלקם הגדול חיו בעת הסקר בארץ,וחלקם חיו בחו"ל.

סקר בוגרים
תנועות הנוער היהודיות במרוקו
התפלגות הבוגרים המשיבים על פי תנועות


שם התנועה מספר משיבים N אחוז המשיבים
"דרור" 75 18.8%
"הבונים" 71 17.8%
E.I.F + F.F.E.I 58 14.6%
U.P + D.E.J.J 40 10.1%
ב"ע 33 8.3%
השומה"צ 29 3.3%
הנועה"צ 27 6.8%
E.D.F 17 4.3%
בית"ר 4 1.00%
אחר + לא ידוע 44 11.1%
סה"כ 398 100%


ממלאי השאלון גרו במרוקו ב-19 ערים שונות:
140 ( 35.1% ) בקזבלנקה.
217 ( 54.5% ) בערים: פאס, מקנס, מראקש, רבאט-סלה, ספרו, טנג'יר-טטואן.
41 ( 10.4%( בערים שונות: ספי, אגדיר, אוג'דה, מזגאן , ווזאן ועוד.
350 בוגרים (88%) מהמשיבים גרים כיום באר.ץ
48 בוגרים (12%) מן המשיבים גרים בחו"ל: בצרפת, בקנדה, בארה"ב, בספרד, בדרום אמריקה, במרוקו, בשוויץ, בבלגיה ובאיטליה.

פרטי העלייה וההגירה
380 בוגרים ענו על השאלה האם הם עלו ישירות לארץ:
265 בוגרים, המהווים 69.7% מכלל המשיבים, ענו שאכן עלו ישירות לארץ.
252 בוגרים ענו על השאלה: האם הם ירדו מן הארץ לאחר שעלו ארצה?
22 בוגרים, המהווים 8.7% מכלל המשיבים, ענו שהם ירדו מן הארץ לאחר עלייתם.
252 בוגרים ענו על השאלה: באיזה אופן הם עלו ארצה?
38 בוגרים, המהווים 15.1% מכלל העונים, ענו שעלו במסגרת עלהנ"ע.
48 בוגרים, המהווים 19% מכלל המשיבים, ענו שהם עלו כבודדים.
61 בוגרים, המהווים 24.2% מכלל המשיבים, ענו שעלו עם הוריהם.
52 בוגרים, המהווים 20.6% מכלל המשיבים ענו שעלו עם גרעין.
53 בוגרים, המהווים 21% מכלל המשיבים, ענו שעלו כנשואים.
83 בוגרים מבין אלה שענו שלא עלו ישירות לישראל ענו על השאלה: האם הם עלו לישראל מהמדינה אליה היגרו תחילה?
64 בוגרים, המהווים 77.1% מכלל המשיבים, ענו שאכן הם עלו לישראל מן המדינה שאליה היגרו תחילה.

מקום הקליטה הראשון בארץ
276 בוגרים ענו על השאלה: מה היה מקום הקליטה הראשון שלהם בארץ?
132 בוגרים, המהווים 47.8% מכלל המשיבים, ענו שנקלטו בקיבוץ.
130 בוגרים, המהווים 47.1% מכלל המשיבים, ענו שנקלטו ביישוב עירוני.
14 בוגרים, המהווים 5.1% מכלל המשיבים, ענו שנקלטו במושב.

השתתפות במחנות קיץ וחורף
398 בוגרים ענו לשאלה האם השתתפת במחנה קיץ או במחנה חורף :
289 בוגרים שהם 72,6% מכלל המשיבים ענו שהם אכן השתתפו במחנות

תפקידים בתנועות הנוער
359 בוגרים עלו על השאלה מה היה תפקידם בתנועות הנוער בהן היו חברים:
184 בוגרים, המהווים 51.3% מכלל המשיבים, ענו שהיו חניכים.
175 בוגרים, המהווים 48.7% מכלל המשיבים, ענו שהם מילאו תפקידי הדרכה והנהגה ממדריכי קבוצות עד ראש תנועה ארצית.

השתתפות בסמינר להכשרת מדריכים
355 בוגרים ענו על השאלה: האם הם השתתפו בסמינר להכשרת מדריכים?
161 בוגרים, המהווים 45.4% מכלל המשיבים, ענו שאכן הם השתתפו בסמינר להכשרת מדריכים.

בוגרי מכון למדריכי חו"ל
381 בוגרים ענו לשאלה: האם הם היו בוגרי מדריכי חוץ?
34 בוגרים, המהווים 8.9% מכלל המשיבים, ענו שהם אכן בוגרי המכון למדריכי חו"ל.

סקר עמדות של הבוגרים
כתוצאה מהכנס ,התברר והודגש הצורך בהעמקת המחקר בנושא תנועות הנוער היהודיות במרוקו. כמו כן החלטנו להרחיב ולהעמיק את האתר שהוקם לקראת הכנס והפיכתו למוקד התייחסות ,עיוני וחברתי,של בוגרי התנועות באשר הם שם.
נשתדל לרכז באתר את כל המידע שנצליח להשיג בנושא תנועות הנוער היהודיות במרוקו.
החברים מוזמנים לשלוח לנו את עדויותיהם, תמונות, חוויות ומאמרים על הנושא. כמובן, גם רעיונות...... להמשך.
נפרסם באתר את החומרים הרלבנטיים.

מובאות התשובות ל-11 השאלות הערכיות לפי מספר המשיבים, מספר המסכימים במספרים ובאחוזים
היגדים N

מספר
המשיבים
Frequency

מסכימים
במספרים
Valid
percent
מסכימים
באחוזים
1 התנועה חיזקה את ביטחוני העצמי 353 311 88.1%
2 התנועה הייתה מסגרת חינוכית חברתית חיובית 346 323 93.4%
3 התנועה השפיעה על החלטתי לעלות לארץ 329 249 75.7%
4 התנועה פיתחה את רגישותי לנושאים חברתיים 323 278 86.1%
5 התנועה השפיעה על חיזוק זיקתי לעם היהודי 310 256 82.6%
6 התנועה השפיעה על החלטתי לעלות לקיבוץ 281 148 52.7%
7 משפחתי עלתה לארץ בעקבות החלטתי להגשמה 292 195 66.8%
8 הורי תמכו בפעילותי בתנועה 303 178 58.7%
9 הזדהיתי רעיונית/אידיאולוגית עם המסרים של התנועה 304 273 89.8%
10 תקופת פעילותי בתנועה נשארה בזיכרוני כחוויה חיובית 311 291 93.6%
11 הערכים שקיבלתי בתנועה מסייעים לי גם כיום להתמודד עם המציאות העכשווית 305 305 80.7%
הנתונים הסטטיסטיים רוכזו ועובדו באמצעות חברת SPSS


היערות סכום

- 399 בוגרים שהשיבו לשאלון היו חברי תנועות נוער אלו: תנועת הצופים היהודיים (E.D.F – E.I.F/E I.M), תנועת D.E.J.J ותנועות החלוציות: "דרור", "הבונים" – איחוד הנוער החלוצי, השומה"צ, בית"ר, ב"ע, הנועה"צ וכן בוגרי היחידות העממיות (U.P) שהוקמו על ידי הצופים והדאז'.
ממלאי השאלון התחלקו בצורה די תואמת לפי היקפם ולפי גודל תנועתם במרוקו בשנים הרלוונטיות. יש לציין כי מספר גדול של בוגרים, יוצאי התנועות הצופיות והקהילתיות, חיים כיום מחוץ לישראל ועל כן מספר הבוגרים מביניהם בַּסקר קטן מן המספר הריאלי שלהם ביחס לתנועות החלוציות.
- כ-50% מן הבוגרים שענו על השאלון מילאו תפקידי הדרכה בתנועתם, כ-73% מהם השתתפו במחנות קיץ וחורף, כ-45% מהם השתתפו בסמינרים להכשרת מדריכים וכ-9% הם בוגרי המכון למדריכי חו"ל. מספרים אלה מעידים על משך פעולתם החינוכית בתנועתם ועל היקף ועומק קליטתם את ערכי תנועתם.
בניתוח סקר עמדות הבוגרים: אחוז גדול של בוגרים, 93%-80% סבורים שתנועת הנוער הייתה עבורם מסגרת חינוכית-חברתית חיובית (93.4%) שהשפיעה באופן חיובי על ביטחונם העצמי (88.1%) על רגישותם לנושאים חברתיים (86.1%), חיזקה את זיקתם לעם היהודי
(82.6%), השפיעה משמעותית על התפתחותם האינדיווידואלית (79.9%), כולל הזדהות רעיונית-אידאולוגית עם מסרי התנועה (89.8%). הם גם סבורים שהערכים שרכשו בתנועתם מסייעים להם גם היום להתמודד עם המציאות (80.7%).
חשוב לציין כי 75% קובעים שהתנועה השפיעה על החלטתם לעלות ארצה, וכ-66.8% קובעים כי גם משפחתם עלתה ארצה בעקבות החלטתם זו. כמו כן, מן המשיבים, שעלו ישירות לארץ, רק 8.7% ירדו ממנה לאחר עלייתם.
בשני נושאים מורגש שוני בין בוגרי תנועות הנוער החלוציות לבין בוגרי התנועות הצופיות הקהילתיות: 1. תמיכת ההורים בפעילות התנועתית גדולה בקרב בוגרי התנועות הצופיות ומסויגת בין בוגרי התנועות החלוציות. 2. העלייה לקיבוץ – רק 52.7% הושפעו בהחלטתם להגשים תחילה בקיבוץ. רובם התחנכו בתנועות החלוציות. מיעוטם הם בוגרי התנועות הצופיות.
לסיכום, אין ספק שתנועות הנוער היהודיות במרוקו, כל אחת לחוד וכולן ביחד, נטלו חלק חשוב בעיצוב אישיותם וערכיהם של בוגריהן והשפיעו עליהם לטווח ארוך. ההשפעה מורגשת בפרספקטיווה של יותר מ-50-40 שנה. יש בה גם שילוב ברור של נוסטלגיה ונטייה טבעית ל"סנן" את החיובי מתוך הזיכרון האישי והקולקטיווי. אין ספק שה"געגועים" לתקופת ההתבגרות והנעורים של הבוגרים בני ה-70-60 של ימינו השפיעו גם הם על התשובות.

*סקר בוגרי התנועות 2008 זה ,תוכנן, אורגן,בוצע ונותח על ידי דר' אריה אזולאיBy Roger Derhy - home page - ?????? - ??????? - ?????? - ??????? - ????? - ?????? - ??????? - ???????